جدول جهان بینی الهی

خداوند یگانه(ازلیت)

  صفات ذات(جلال-جمال) یگانگی-جاودانگی-علم-قدرت

صفات فعل  خالقیت-ربوبیت-حاكمیت-مالكیت

  آفرینش جهان جبروت(ملائك)

  آفرینش جهان ملكوت(مثال)

 آفرینش جهان ناسوت(ماده)(خلق اول)

  دوره اول-گازها

 دوره دوم-ابها

 دوره سوم-خاك

دوره چهارم-نباتات

  دوره پنجم-حیوانات

 دوره ششم-(آفرینش انسان)

  الف-ماقبل تاریخ

ب-تاریخ

  ۱-عصر(نبوت) 

   ادم-نوح-ابراهیم-موسی-عیسی-محمد

 ۲-عصر(امامت) 

   الف-(حضورامام) امام علی –امام حسن –امام حسین-امام سجاد-امام باقر-امام صادق-امام رضا-امام جواد-امام هادی-امام عسكری-امام مهدی

  ب-(غیبت صغری امام مهدی)

   ج-(غیبت كبری امام مهدی

د-(ظهورامام مهدی) 

 ه-(رجعت امام علی وامام حسین)

  و-مرگ جهان(صوراول)

  برزخ جهان(چهل سال)

 احتضار(حضورشیاطین وملائكه برای نهائی كردن كار-جان كندن-دیداراهلبیت)

  مرگ توسط ملك الموت (دروازه عالم بقا)

  قبض روح وورودببدن مثالی

  برزخ

 ورودبقبروفشاران-سوال نكیرومنكر

   ۱-ورودبه بهشت برزخی(وادی السلام)  

  ۲-ورودبدوزخ برزخی(حضرموت)

  ۳-بلاتكلیف(درحالت خواب)

    علائم رستاخیز(اشراط الساعه)  

۱-قبل ازپایان جهان(ظهورپیامبراسلام-شق القمر…….

 ۲-بعدازپایان جهان(تلاشی كوهها-انفجاردریاها………..)

    اغازرستاخیزتوسط اسرافیل(صوردوم)

   مواقف پنجاه گانه(حیرت-سكوت-سوال-گریز-حساب-میزان-…..) 

   اعراف(اخرین موقف)

  دوزخ 

  جهنم(گناهكاران اهل توحید)

 سعیر(جایگاه صابئین بدكار)

 سقر(جایگاه مجوسیان بدكار)

   حطمه(جایگاه یهودیان بدكار

  لضی(جایگاه مسیحیان بدكار)

جحیم(جایگاه مشركان)

  هاویه(جایگاه منافقان)

  بهشت جاویدان

 دار الجلال(جایگاه اهلبیت

دارالقرار(جایگاه انبیا)

 دارالسلام(جایگاه اوصیا)

   جنه الماوی(جایگاه سابقین) 

جنه الخلد(جایگاه علما)

  جنه الفردوس(جایگاه شهدا) 

  جنت عدن(جایگاه صالحین) 

   جنه النعیم(جایگاه مومنین دیگر

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده